Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii w biznesie oraz elastyczne podejście firm do organizacji pracy sprawiają, że wykonywanie obowiązków poza siedzibą firmy jest możliwością oferowaną wielu ekspertom. Organizacje zaczynają rozumieć, że sama obecność pracownika w biurze nie jest gwarancją większej efektywności. Z drugiej strony rozwiązania pracy elastycznej są wymaganiem wielu profesjonalistów, którzy mogą wybierać spośród wielu ofert pracy. Z badań Hays Poland wynika, że pracę zdalną już teraz umożliwia 55% firm.

Wraz z postępem technologicznym na rynku obserwowana jest rosnąca popularność pracy zdalnej. Z badań Hays Poland wynika, że możliwości szeroko pojętej pracy elastycznej przynajmniej niektórym swoim pracownikom oferuje coraz więcej firm. Najczęściej pracodawcy otwierają się na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (23 proc. firm), elastyczne godziny pracy (59 proc.), pracę zdalną – home office (55 proc.) oraz opcję przepracowania pełnego wymiaru godzinowego w mniejszą liczbę dni (9 proc.).

ROZWIĄZANIE NIE DLA WSZYSTKICH?

Niestety dostępność takich rozwiązań w firmie nie świadczy o tym, że są one jasno i bezpośrednio komunikowane oraz że mogą z nich korzystać wszyscy zatrudnieni. Obecnie tylko część pracodawców zachęca pracowników do korzystania z rozwiązań pracy elastycznej. Wszystkich zatrudnionych namawia do tego tylko 14 proc. firm, większość – 17 proc., niektórych – 32 proc.

Jak zauważa Paulina Łukaszuk – Communications Manager, ekspert Hays Poland, znaczna część firm z różnych powodów nie sprzyja pracy zdalnej, choć dopuszcza taką możliwość. Praca zdalna jest dobrym rozwiązaniem dla firm o określonej charakterystyce pracy. Jest to dobre rozwiązanie głównie dla organizacji, które pracują projektowo, a w realizacji zadań kluczowy jest czas dostarczenia produktu, rozwiązania czy usługi. Na niektórych stanowiskach wymagana jest jednak regularna obecność pracowników w miejscu zatrudnienia (np. produkcja, obsługa biurowa, sprzedaż stacjonarna) i tutaj rozwiązania pracy elastyczniej nie mają racji bytu. – Obecnie największą otwartość na zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych wykazują firmy doradcze, IT, ubezpieczeniowe oraz działy projektowe i kreatywne – dodaje Paulina Łukaszuk.

PRACA ZDALNA Z KORZYŚCIĄ DLA FIRM

Funkcjonowanie w wielu branżach rynku kandydata sprawia, że pracodawcy poszukujący pracowników muszą się uciekać do nowych sposobów na przyciągnięcie i zatrzymanie specjalistów. Tym samym coraz silniej otwierają się na potrzeby i oczekiwania kandydatów, a te nierzadko dotyczą możliwości pracy elastycznej – najczęściej ruchomych godzin rozpoczęcia dnia pracy oraz pracy z domu. Praca elastyczna w badaniu Hays uplasowała się na drugim miejscu wśród benefitów preferowanych przez pracowników, otrzymując aż 52% wskazań.

W rezultacie pracodawcy coraz chętniej oferują możliwość pracy zdalnej, traktując to jako jedno z narzędzi w rywalizacji o najlepszych kandydatów. – Pytania o świadczenia dodatkowe i możliwość zdalnego wykonywania przynajmniej części obowiązków, stały się standardem w procesach rekrutacyjnych. Szybki rozwój technologiczny i rosnąca mobilność społeczeństwa wskazują także na to, że coraz więcej osób będzie decydować się na taką formę pracy. Obok atrakcyjnego wynagrodzenia to właśnie świadczenia dodatkowe są czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy oraz lojalność wobec niego – co w konsekwencji decyduje o zmniejszeniu rotacji pracowników – zauważa Agnieszka Pietrasik – Executive Manager, ekspert Hays Poland.

Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej może również oznaczać realne oszczędności dla firmy. Nawet jeśli konieczne jest zagwarantowanie pracownikom niezbędnego sprzętu, to koszty mogą być znacznie mniejsze od pełnego wyposażenia wielkopowierzchniowego biura i utrzymywania przestrzeni przewidującej tyle miejsc pracy, ilu pracowników. Dodatkowo dzięki temu firma może stać się bardziej konkurencyjna i elastyczna, również pod względem zatrudniania pracowników, którzy na co dzień mieszkają w zupełnie innym regionie, niż ten, w którym mieści się siedziba firmy. Oznacza to nowe możliwości współpracy oraz różnorodność pracowników, co z kolei pozytywnie wpływa na efektywność firmy.

ELASTYCZNOŚĆ TO RÓWNOWAGA

Praca zdalna jest narzędziem ułatwiającym pracownikom zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, tzw. work-life balance. W możliwościach pracy elastycznej oraz skróceniu bądź całkowitym wyeliminowaniu czasu dojazdu z rozkładu dnia, profesjonaliści upatrują rozwiązania dla braku równowagi pomiędzy czasem pracy i czasem prywatnym. To również doskonała forma dla pracujących rodziców oraz osób, które chcą pracować dla firm w nietypowej lokalizacji, w związku z czym mogą mieć trudność z codziennymi dojazdami do pracy.

Praca zdalna jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy cenią sobie elastyczność, ale również potrafią rozsądnie z niej korzystać. Jest to idealny sposób wykonywania pracy dla osób dobrze zorganizowanych, samodzielnych, zdyscyplinowanych i potrafiących narzucić sobie tempo pracy. Lista zawodów, które pozwalają na pracę zdalną, cały czas rośnie. Wśród osób, które już teraz pracują zdalnie, znajduje się duża część programistów i grafików. To również rozwiązanie, z którego chętnie korzystają tłumacze, dziennikarze oraz niezależni księgowi.

Brak elastyczności jest niekorzystny zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Powoduje, że osoby o wysokich kompetencjach i zaangażowaniu, które nie chcą rezygnować z jakości życia prywatnego, idą na ustępstwa w sferze rozwoju kariery. Stąd też przewiduje się, że firmy coraz chętniej będą umożliwiać pracownikom pracę zdalną chcąc pozyskać i zatrzymać w strukturach ekspertów w swej dziedzinie, gwarantując im sprzyjające środowisko pracy i większą niezależność w wyborze czasu, miejsca i sposobu wykonywania zawodowych obowiązków.