statystyki

Rozporządzenie płacowe do wymiany. Będą nowe stanowiska

autor: Leszek Jaworski28.03.2018, 08:34; Aktualizacja: 28.03.2018, 10:43
księgowa, podatki, księgowy, urzędnik

Z analizy projektu wynika, że najwięcej zmian proponuje się wprowadzić w tabeli dotyczącej stanowisk w urzędach pracy oraz w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej, jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejźródło: ShutterStock

Tak w skrócie można określić zmiany w rozporządzeniu płacowym pracowników samorządowych. Powinno ono zacząć obowiązywać od 20 maja, bo poprzednie traci moc dzień wcześniej.

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które zostało przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostało na nie już niewiele czasu, ponieważ nowy akt wykonawczy musi wejść w życie najpóźniej 20 maja 2018 r. Ta data wynika z art. 3 ustawy z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. poz. 1930), zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie jej art. 37 ust. 1 (tj. rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.), zachowują moc nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. A trzeba też uwzględnić fakt, że projekt zakłada 14-dniowe vacatio legis. Samorządowcy jednak raczej nie powinni liczyć na wielkie zmiany – w projekcie bowiem utrzymano wiele dotychczasowych regulacji, natomiast przewidziano liczne korekty i doprecyzowania z uwagi na prawie dziesięcioletni okres obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, a także napływające do resortu wątpliwości w zakresie stosowania niektórych rozwiązań oraz potrzebę ich dostosowania do zmieniających się przepisów (np. w zakresie wymogów kwalifikacyjnych lub nazewnictwa czy aktualnych uwarunkowań).

W tabelach płacowych, stanowiących załącznik do rozporządzenia, próżno szukać sygnałów zwiastujących znaczącą poprawę sytuacji – choć w nielicznych przypadkach stanowisk można znaleźć drobne różnice in plus (rzędu 20–40 zł).

Staż pracy, dodatki, nagrody i prowizje

Projekt proponuje pozostawienie bez zmian regulacji dotyczącej skrócenia w uzasadnionych przypadkach stażu pracy, wymaganego na danym stanowisku. Podobnie jak dotychczas z takiej możliwości zostali wykluczeni:

● sekretarz – w zakresie stażu pracy w określonych jednostkach i na określonych stanowiskach (art. 5 ust. 2 ustawy),

● osoba na kierowniczym stanowisku urzędniczym, na którym nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę – w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

Doprecyzowane mają zostać przepisy dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego. Ustawodawca zrobił to w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do możliwości wypłaty wynagrodzenia więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej osób. Przy czym w tym przypadku wzorowano się na uregulowaniu zawartym w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 30). Nie przewiduje się zmian w zakresie dodatku specjalnego i za wieloletnią pracę. W proponowanym przepisie doprecyzowano jednak dotychczasowe brzmienie regulacji. Otóż zgodnie z nim pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody jubileuszowej tego samego stopnia w sytuacji, w której wypłacono mu tę nagrodę ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy. Ponadto zrezygnowano z przepisu, zgodnie z którym warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie prawa do tego świadczenia przez pracownika. Jest to zasada wynikająca z przepisów prawa pracy (art. 221 kodeksu pracy).

Odprawa emerytalna


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane