Wyraźnie wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych w stosunku do mundurowych. Według przedstawicieli służb to efekt medialnych doniesień o głośnych nadużyciach oraz odmłodzenia kadr.
W 2017 r. w policji wszczęto 2269 postępowań, z czego prawomocnie zakończono 2106. Wymierzono 788 kar dyscyplinarnych 772 osobom. Rok wcześniej wszystkich rozpoczętych spraw było 1811, zakończonych 1651, a wymierzono 557 kar (554 funkcjonariuszom). Wzrost jest więc wyraźny. I to w każdej kategorii.
Jak tłumaczy Dawid Marciniak z zespołu prasowego KGP, najczęstszą przyczyną inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec policjantów w minionym roku było naruszenie dyscypliny służbowej. Zgodnie z art. 132 par. 2 ustawy o policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067) chodzi o czyn policjanta polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych.