Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi przestrzeganie zakazu handlu w niedziele w praktyce. Jeżeli będzie on łamany i pracownik złoży w inspekcji skargę na nieuczciwego pracodawcę, to zostanie to sprawdzone. Może to zrobić każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale nie tylko. W ubiegłym roku ten przywilej zyskali także pracujący na umowach-zleceniach. Skargę można złożyć osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem. Można napisać ją samodzielnie albo skorzystać z gotowego formularza
Inspekcja powinna przeprowadzić kontrolę w ciągu 30 dni od wpłynięcia informacji o złych praktykach i poinformować skarżącego o jej wynikach. Inspektorzy mogą nakazać pracodawcy usunięcie nieprawidłowości oraz ukarać go finansowo kwotą od 1 do 100 tys. zł. Krok po kroku pokazujemy, jak napisać skargę do PIP.
KROK 1. ZNAJDŹ WŁAŚCIWEGO ADRESATA
Adres najbliższego inspektoratu pracy znajdziemy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy>>. Oddziały mają kompetencje określone terytorialnie, a znajdują się w większych miastach (dawnych wojewódzkich). We wniosku wpisujemy dokładny adres oddziału wraz z ulicą i kodem pocztowym.
KROK 2. PODAJ WŁASNE DANE
To ważne. Inspekcja pracy nie zajmuje się donosami anonimowymi. Może to zrobić tylko wyjątkowo, jeżeli np. naruszenie przepisów zagraża życiu lub zdrowiu pracowników. Ale naruszenie zakazu handlu nie spełnia tego warunku.
Aby więc próba zainteresowania tej instytucji niewłaściwymi praktykami stosowanymi przez pracodawcę się powiodła, trzeba we wniosku podać dokładne dane osobowe wraz z adresem, kontaktem telefonicznym bądź adresem e-mail. Nie należy się obawiać, że pracodawca dowie się, czyjej interwencji zawdzięcza kłopoty. Pracowników PIP obowiązuje tajemnica służbowa. Dane skarżącego mogą ujawnić tylko za jego zgodą (patrz krok 6).
Dziennik Gazeta Prawna
KROK 3. O CO CHODZI
Tu trzeba krótko i zwięźle sprecyzować zarzuty i opisać okoliczności które potwierdzą fakt łamania prawa. Powinniśmy też określić nasze oczekiwania – ukaranie pracodawcy, zmuszenie do zaprzestania praktyk.
KROK 4. ZAŁĄCZNIKI
Jeśli dysponujemy dokumentami potwierdzającymi nasze zarzuty, możemy ich kopie załączyć do pisma.
KROK 5. DANE SKARŻONEJ FIRMY
Bardzo precyzyjnie podajemy nazwę firmy: jej pełną nazwę i dokładny adres siedziby, adres sklepu czy filii, w której zakaz handlu jest łamany.
KROK 6. PODPISY
Skarga powinna być podpisana w kilku miejscach. Po pierwsze, pod treścią pisma, potem jeszcze dwukrotnie: raz pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rozpatrzenia sprawy (krok 6a), drugi raz pod zgodą lub zastrzeżeniem braku zgody na ujawnienie pracodawcy danych osobowych skarżącego (krok 6b). Jeżeli korzystamy z gotowego formularza PIP – mamy gotowe formułki i miejsca na podpisy. Jeżeli skargę piszemy samodzielnie, pamiętajmy o ich zamieszczeniu na końcu listu (można formułki skopiować ze wzoru obok).
Podstawa prawna
Art. 10 pkt 15a, art. 11b, art. 44 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640).