ZUS dąży do tego, aby cudzoziemcy płacili w Polsce składki. Fiskus natomiast, kierując się umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, najczęściej uznaje, że obcokrajowcy zatrudnieni na umowach-zleceniach co do zasady powinni płacić podatek za granicą.
Nie liczy się nazwa, lecz treść kontraktu
Takie podejście skarbówki budzi wątpliwości niektórych ekspertów. Ich zdaniem organy podatkowe nie powinny działać automatycznie, ale każdorazowo sprawdzać, czy podatek dochodowy nie powinien jednak trafić do polskiego budżetu.