Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet w październiku 2016 roku, wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r." Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4346,76 zł w październiku ub. r.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 4346,76 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,3 proc. wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe o 358,87 zł), a kobiety niższe o 8,6% proc. (czyli niższe o 375,63 zł). Oznacza to więc, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. (o 734,5 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet" - czytamy w raporcie.

Najczęstsze wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane w tym okresie wyniosło 2074,03 zł, zaś przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat od ostatniego badania spadło ono o 400 zł - w 2014 roku najczęściej wypłacane wynagrodzenie wynosiło 2469,47 zł. Jednocześnie systematycznie rośnie grupa osób zarabiających nie więcej niż wynagrodzenie minimalne. W 2012 roku najniższą krajową zarabiało 7,6 proc. pracujących, dwa lata później - 8,6 proc., a z najnowszych badań wynika, że jest to już 9 proc.

Reklama
  • 10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890,32 zł 
  • 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 7200,00 zł