Pracownicy centrów handlowych to w większości bezdzietne osoby do 30. roku życia, przy czym co trzecia kontynuuje naukę, wynika z badania Kantar Millward Brown zrealizowanego na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Prawie 60% osób pracujących w handlu posiada wykształcenie średnie, co piąta wskazała natomiast, że jest to jedyna praca, jaką udało jej się znaleźć.

"W Polsce działa już blisko 500 centrów handlowych, w których zatrudnionych jest 400 tys. osób. Jak pokazują wyniki badania, pracują w nich głównie osoby młode - w wieku 18–24 lata (32%) oraz 25-30 lat (31%). Jedynie 34% pracowników przekroczyło już 30. rok życia. Młody wiek pracowników uzasadnia w dużej mierze brak zobowiązań rodzinnych - 50% stanowią single (jedynie 29% żyje w związku małżeńskim), 71% nie posiada dzieci. Natomiast niewielka grupa pracujących rodziców ma dzieci w zasadzie w 100% już w wieku szkolnym (55%) i przedszkolnym (40%)" - czytamy w komunikacie.

Co ważne, 1/3 pracowników centrów handlowych nadal zdobywa wykształcenie - 19% jest w trakcie nauki, a 16% cały czas się dokształca. Uzasadnia to w dużej mierze powód, dla którego zdecydowali się na pracę w handlu - elastyczny czas pracy był najważniejszy dla osób w wieku do 30. roku życia, podano również.

"Wyniki badania Kantar Millward Brown potwierdzają trend, który od pewnego czasu obserwujemy w strukturze pracowników centrów handlowych. Są to w większości osoby młode, będące na początku kariery zawodowej, dla których praca w handlu daje po pierwsze, możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego, po drugie natomiast, umożliwia kontynuację nauki, właśnie dzięki elastycznym godzinom pracy. Coraz większą grupę stanowią również osoby podejmujące pracę jedynie w weekendy – ze względu np. na dzienny tok studiów" - powiedział dyrektor generalny PRCH Radosław Knap, cytowany w komunikacie.

Pracownicy zapytani o najczęstszy powód pracy w handlu na pierwszym miejscu wskazali kontakt z ludźmi (40%). Właśnie na element kontaktu, ale również możliwość pracy w zawodzie odpowiadającym kwalifikacjom i doświadczeniu, istotnie częściej wskazywały osoby posiadające dzieci. Dla co czwartego pracownika kluczowe znaczenie ma elastyczny czas pracy - możliwość dopasowania dni oraz godzin pracy do indywidualnych preferencji. Jak pokazują wyniki badania, 59% osób pracujących w handlu posiada wykształcenie średnie, co piąta wskazała natomiast, że jest to jedyna praca, jaką udało jej się znaleźć - w szczególności dotyczy to kobiet. I rzeczywiście, dla osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia oraz doświadczenia, centra handlowe mogą być jedyną szansą na dobrze płatną pracę – zarobki jako główny powód pracy w handlu wskazało 14% aktualnych pracowników, podano także.

"Mając na uwadze wymienione aspekty – przede wszystkim wiek pracowników, status rodzinny, jak również powody, dla których zdecydowali się na pracę w centrach handlowych, propozycja objęcia ich zakazem handlu w niedziele wydaje się coraz bardziej bezzasadna - zupełnie niedopasowana do aktualnych realiów rynkowych. Udział niedziel w obrotach sklepów zlokalizowanych w centrach handlowych to ponad 20%, w outletach -40% - to właśnie tego dnia centra odwiedza największa liczba klientów, stąd też największe zapotrzebowanie na pracowników, a dla wielu młodych ludzi możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, dzięki którym mogą godzić pracę z nauką. Jak wynika natomiast z analizy PwC, w przypadku wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, pracę w centrach handlowych straci co najmniej 36 tysięcy osób - niestety, prawdopodobnie w większości te pracujące w niepełnym wymiarze godzin" - podsumował Knap.