Pracownik złożył wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia. Czy firma może go zwolnić z obowiązku świadczenia pracy? Czy to zwolnienie musi obejmować cały okres wymówienia?
Izabela Zawacka radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. / Inne
Pracodawca ma prawo zwolnić zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W tym czasie podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 362 kodeksu pracy obowiązujący od 22 lutego 2016 r.). W praktyce stosowania tej regulacji pojawiły się wątpliwości, czy wspomniane zwolnienie dotyczy każdego przypadku wymówienia (w szczególności w sytuacji, gdy z inicjatywą rozwiązania umowy występuje pracownik). Nie było też jasne, czy musi ono obejmować cały okres wypowiedzenia. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy, stwierdzając, że na podstawie art. 362 k.p. zwolnienie może dotyczyć każdego rodzaju umowy oraz całego okresu wypowiedzenia lub jego części, stosownie do potrzeb pracodawcy (wyrok z 3 lutego 2016 r.; sygn. akt II PK 339/14).
To oznacza, że firma może zwolnić pracownika ze świadczenia obowiązków zarówno przy wypowiedzeniu umowy na czas określony, jak i na czas nieokreślony, a także bez względu na to, która ze stron takie wymówienie złożyła. Zwolnienie może dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, jak i jego części, według uznania pracodawcy (np. może dotyczyć tylko kilku dni lub tygodni). Nie musi być także wykorzystane w sposób ciągły, tj. zatrudniający może zwolnić podwładnego np. w pierwszym i ostatnim tygodniu wypowiedzenia, w pozostałym okresie nakazując mu pracę. W takich przypadkach firma musi oznaczyć dokładnie okres zwolnienia (od – do).
Co ważne, w czasie zwolnienia zatrudniony pozostaje w stosunku pracy, więc nabywa prawo do urlopu. Nie jest ono jednak równoznaczne z wykorzystaniem wypoczynku. Jeśli pracodawca chce, aby podwładny w okresie wypowiedzenia wykorzystał także urlop, powinien oznaczyć datę zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 362 k.p. oraz datę udzielenia wypoczynku na podstawie art. 1671 k.p. Okresy nie te mogą się pokrywać.
Warto dodać, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest traktowane jako polecenie służbowe i zatrudniony musi się do niego dostosować.