Zmiany w urlopach dla opiekunów, życie rodzinne i czas pracy, wynagradzanie i równe traktowanie zatrudnionych rodziców – to przykładowe tematy jutrzejszej konferencji „Ochrona życia rodzinnego w prawie pracy”. Organizuje ją Koło Naukowe Prawa Pracy „Ius Laboris” (Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego) we współpracy z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. DGP objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się m.in. prof. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. Monika Tomaszewska (Uniwersytet Gdański) oraz prof. Monika Latos-Miłkowska (Uniwersytet Warszawski).

Dyskusja będzie dotyczyć zarówno uprawnień rodzicielskich przewidzianych w prawie pracy (urlopy dla opiekunów, ograniczenia przewidziane w przepisach o czasie pracy, ochrona przed zwolnieniem) jak i rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy poszczególnych paneli zwrócą także uwagę m.in. na świadczenia dla rodziców z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasadę niedyskryminacji opiekunów (w świetle ochronnych przepisów k.p.).

Nie zabraknie też opinii w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi i wpływu tych ostatnich na jakość świadczonej pracy (zagadnienia związane ze stresem zawodowym). Jednocześnie paneliści będą starali się dostrzec wyzwania legislacyjne jakie wiążą się z prowadzeniem skutecznej polityki prorodzinnej.

Konferencja odbędzie się 6 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.