Wyższego mnożnika wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego chce resort obrony. MON zaproponowało podwyższenie go z obecnych 4,78 do 4,99, tak by wykorzystać wszystkie środki zapisane w tegorocznym budżecie na uposażenie funkcjonariuszy.

Kwota bazowa stanowiąca podstawę do obliczania podstawowego wynagrodzenia brutto w 2017 r. zgodnie z ustawą budżetową wynosi 1 tys. 523 zł i 29 gr. Oznacza to, że podstawa etatu w SWW będzie wynosić 7 tys. 601 zł i 22 gr brutto, przy 7 tys. 281 zł i 33 gr. obecnie - więcej o 319 zł i 89 gr.

MON proponując zmianę rozporządzenia rządu, który w grudniu 2016 r. ustalił ten mnożnik na 4,78 chce, by wyższe kwoty wypłacono z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 r.

W uzasadnieniu zapisano, że wielokrotność 4,99 kwoty bazowej pozwoli wykorzystać w całości limit budżetowy przeznaczony na wynagrodzenia przy obecnym stanie etatów SWW. W dokumentach nie podano liczby tych etatów - jest ona niejawna.

Rozporządzenie, które w środę umieszczono na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest na etapie uzgodnień. Zgodnie z projektem ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.