22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracowników i wprowadza minimalną stawkę godzinow.

Do tej pory minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczyło tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Co ważne nie dotyczyło osób w pierwszym roku pracy. Najmłodsi pracownicy nie mogli zarabiać mniej niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jako pierwszą pracę wlicza się wszystkie okresy, za które opłacana była składka ZUS lub zaopatrzenie emerytalne (nie liczą się tu umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego).

Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy, niezależnie od stażu pracy będą musieli otrzymywać pełną stawkę minimalną.

Pozostałe zmiany w wynagradzaniu pracowników w 2017 roku >>>

Reklama