Decyzje zostały wydane pod koniec grudnia 2021 r., ale upubliczniono je wczoraj. Co istotne, po raz pierwszy prezes UOKiK ukarał członka zarządu spółki za umyślne dopuszczenie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wcześniej karano menedżerów w postępowaniach antymonopolowych, np. dotyczących zmów na rynkach ciepłowniczym oraz fitness. Maksymalnie kara może wynieść 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego - 5 mln zł.