Decyzje zostały wydane pod koniec grudnia 2021 r., ale upubliczniono je wczoraj. Co istotne, po raz pierwszy prezes UOKiK ukarał członka zarządu spółki za umyślne dopuszczenie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wcześniej karano menedżerów w postępowaniach antymonopolowych, np. dotyczących zmów na rynkach ciepłowniczym oraz fitness. Maksymalnie kara może wynieść 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego - 5 mln zł.
W tym przypadku członek jednoosobowego zarządu spółki MAGFORTE - Robert Stanisław Jaromin - ma zapłacić 250 tys. zł. Zatwierdzał on treści ulotek z zaproszeniami na badania, szkolił handlowców i nadzorował sposób prowadzenia przez nich pokazów.
Reklama
Wszystkie decyzje są nieprawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu.