25 grudnia 2014 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa konsumencka. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaplanował kampanię informacyjną, która ma pomóc konsumentom w poznaniu swoich uprawnień, a przedsiębiorcom w podjęciu działań zmierzających do dostosowania wewnętrznych regulacji.

Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, akcja informacyjna zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy będzie dedykowany przedsiębiorcom i rozpocznie się 21 października.

Nowe regulacje są co do zasady korzystniejsze dla konsumentów, a w największej mierze dotyczą zakupów przez internet.

Dla przedsiębiorców

- Przedsiębiorcom udostępniona zostanie publikacja przybliżająca nowe regulacje „Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców” (w wersji drukowanej oraz elektronicznej). Ponadto uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. O zmianach, stronie i materiałach do pobrania przedsiębiorcy oraz organizacje ich zrzeszające zostaną powiadomieni za pośrednictwem komunikatów prasowych oraz mailingu – informuje Marta Kozon z Biura Prezesa UOKiK.

Dla konsumentów

Drugi etap kampanii adresowany będzie do konsumentów, a jego start planowany jest na 5 stycznia 2015 roku.

Działania urzędu mają być zakrojone na szeroką skalę. Pojawią się spoty emitowane w telewizji, radiu i Internecie. Przygotowane zostaną także publikacje: „Vademecum konsumenta”, ulotki „Zakupy przez internet”, „Jak kupować?” oraz ulotki i plakaty zawierające schematy reklamacyjne.

UOKiK zapowiedział już szkolenia dla rzeczników konsumentów, pracowników Inspekcji Handlowej oraz pozarządowych organizacji konsumenckich. Pierwsze odbędzie się 6 października w Warszawie, zaś ostatnie z dotychczasowo zaplanowanych 4 listopada w Lublinie. Za część merytoryczną odpowiedzialna jest Federacja Konsumentów.