Projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na celu przede wszystkim wdrożenie rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Unijny akt jest ukierunkowany zwłaszcza na stworzenie uczciwego i skierowanego na potrzeby konsumentów rynku energetycznego we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zakłada m.in.: ochronę uboższych odbiorców energii, prawo do wcześniejszej informacji na temat planowanego odłączenia prądu i samodzielnego wyboru dostawcy energii, również z możliwością porównania cen dostawców funkcjonujących na rynku.