Długi, bo aż 9-dniowy weekend majowy skłoni wielu Polaków do wyjazdu i odpoczynku. Ale co zrobić w przypadku odwołanego lotu, opóźnionego pociągu lub zaniżenia standardu hotelu? Wystarczy znać swoje prawa, żeby urlop nie zamienił się w przykre wspomnienie.

Odwołanie lub opóźnienie lotu

W przypadku opóźnienia wylotu linia lotnicza jest zobowiązana zapewnić pasażerom bezpłatne posiłki i napoje. Najczęściej linia wydaje pasażerom opóźnionego lotu vouchery, które można wykorzystać w restauracji na lotnisku. Jeżeli opóźnienie lotu spowoduje konieczność nocowania na lotnisku, pasażer może się domagać zakwaterowania w hotelu i transportu lotnisko-hotel-lotnisko na koszt przewoźnika lotniczego.

W przypadku odwołania lotu, które nie jest spowodowane np. przez złe warunki atmosferyczne, pasażerowie mają prawo do otrzymania odszkodowania od linii lotniczej. Koszt takiej rekompensaty w zależności od długości podróży wynosi od 250 do 600 Euro.

W 2011 roku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpłynęło ponad 2 tys. skarg pasażerów linii lotniczych. Najczęściej skargi dotyczyły odwołanych lotów.

Pasażerom należy się odszkodowanie również w przypadku uszkodzenia lub zagubienia ich bagażu. Jeżeli bagaż zaginał, można się ubiegać o wypłatę diety (naliczanej dziennie), która umożliwi zakup najpotrzebniejszych przyborów oraz ubrań. W przypadku całkowitego zniszczenia bagażu, pasażer może otrzymać odszkodowanie, którego górna granica nie przekracza równowartości 5,5 tys. złotych. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wartości zniszczonego bagażu wraz z jego zawartością.

Opóźnienia pociągów

Jeżeli z jakiegoś powodu podróż pociągiem opóźnienia się, zgodnie z prawem unijnym pasażerowie mają prawo do wystąpienia do przewoźnika o rekompensatę finansową, której wysokość jest uzależniona od długości opóźnienia. Jeżeli opóźnienie wynosiło od 60 do 119 minut, przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w wysokości 25 proc. ceny biletu. Opóźnienie powyżej 120 minut skutkuje obowiązkiem wypłaty 50 proc. biletu.

Zaniżenie standardu hotelu

Wyjeżdżając na urlop z biurem podróży lub rezerwując pokój hotelowy w Internecie, podpisujemy umowę lub akceptujemy regulamin. Jeżeli po dotarciu na miejsce, okaże się, że standard pokoju różni się od tego, który został zarezerwowany (np. pokój z balkonem i widokiem na morze okazał się pokojem bez balkonu i ww. widoku), turysta ma możliwość dochodzenia swoich praw u organizatora wycieczki. Na straży praw konsumenta w takim wypadku stoi Tabela frankfurcka, nieformalny dokument, w którym zawarte są informacje na temat przysługujących turystom rekompensat za warunki, które odbiegały od umowy.

Tabela frankfurcka nie ma żadnej mocy prawnej. Została sporządzona na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech. Już w 2003 roku polski UOKiK uznał ją za podstawę do rozstrzygania sporów między biurami podróży a klientami i stała się prawem zwyczajowym.

W przypadku rezerwacji pokoju bezpośrednio na stronie internetowej hotelu bądź przez pośrednika, jeżeli po zakwaterowaniu okaże się, że standard pokoju nie odpowiada warunkom, za jakie zapłaciliśmy, wystarcz poprosić w recepcji o zmianę pokoju. Hotel nie powinien robić żadnych problemów. Jednak warto mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie złożenia reklamacji, na której jest wyszczególnione, jaki typ pokoju był rezerwowany.