Za naruszenie zasad przy produkcji, wprowadzaniu do obrotu i oznaczaniu kosmetyków będą grozić dotkliwe administracyjne kary pieniężne, a nie sankcje w rozumieniu prawa karnego i o wykroczeniach, które bardzo rzadko stosowano. To jedna z podstawowych zmian wynikających z podpisanej w poniedziałek przez prezydenta ustawy o produktach kosmetycznych.
– Wyższe kary mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentom i przyczynią się do eliminacji nieuczciwych przedsiębiorców z rynku – wskazuje dr Daria Wierzbińska, radca prawny w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.
Przykłady? Za wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki – kara do 50 tys. zł. Za wprowadzenie do obrotu produktu bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa – do 100 tys. zł. Za nieprzechowanie dokumentacji produktu przez określony czas – do 30 tys. zł. A za wprowadzenie do obrotu produktu bez spełnienia wymogów dotyczących jego dokumentacji w ogóle – do 100 tys. zł.
Jak podkreśla dr Daria Wierzbińska – ustawa nie jest rewolucją dla branży. To tylko dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia 1223/2009, które obowiązuje bezpośrednio już od 2013 r.
Ustawodawca chce przy okazji utworzyć ośrodek informacji o produktach kosmetycznych. Jego celem będzie zapewnienie lekarzom dostępu do danych potrzebnych na wypadek leczenia. Ośrodek będzie również udzielał konsultacji toksykologicznych, analizował przyczyny zatruć oraz miał dostęp do baz naukowych dotyczących właściwości toksykologicznych substancji. Powstanie również System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. Nie uchroni on co prawda osób, które kupią np. wadliwy krem do rąk, ale spowoduje, że wady jakościowe produktów będą szybciej wyłapywane. Obecnie zagrażające zdrowiu kosmetyki są wpisywane do systemu RAPEX, w którym umieszcza się wszystkie niebezpieczne produkty żywnościowe (z wyjątkiem leków i wyrobów medycznych). Przez to produkty kosmetyczne giną wśród ogromu innych ostrzeżeń. W nowych przepisach dookreślono, że nadzór nad przestrzeganiem regulacji sprawować będą Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.
Etap legislacyjny
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.