statystyki

Dla fiskusa kontrakt menedżerski i usługi doradcze to nie to samo. Obowiązki w PIT są różne

autor: Lidia Rubińska, Krzysztof Żukowski05.11.2016, 11:30
podpis, dokument, biznes, umowa, kontrakt, prawo, urząd

Kontrakt menedżerski należy do umów starannego działania, a efektem powinno być uzyskanie określonego rezultatuźródło: ShutterStock

Spółka z Kalisza zawarła z jednoosobowym przedsiębiorcą z Kołobrzegu kontrakt menedżerski dotyczący zarządzania firmą. Przedsiębiorca w zakresie własnej działalności gospodarczej prowadzi usługi menedżerskie. Kontrakt nie zawiera czasowych ograniczeń ani miejsca wykonywania czynności przez menedżera. W umowie określono miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4000 zł brutto. Czy spółka powinna pobierać zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłacanego menedżerowi?

Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną, której przedmiotem jest świadczenie usług. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego do kontraktu menedżerskiego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dla celów podatkowych przychody uzyskane z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład pokazuje, że spółka zawarła umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi menedżerskie. Warunki zawartej umowy wskazują na znaczną swobodę w działaniu menedżera, nie jest on związany czasem i miejscem świadczenia usług, a także samodzielnie organizuje swoją pracę. Dla celów podatkowych o zakwalifikowaniu przychodów do określonego źródła decyduje faktyczny charakter wykonywanych czynności oraz kwalifikacja prawna. Jeśli przepis ustawy zalicza przychód do jednego źródła przychodów, to nie może on być zaliczany do innego źródła przychodów. Wobec tego wynagrodzenie menedżera z tytułu zawartego kontraktu stanowi przychody z działalności wykonywanej osobiście, mimo że umowa ta została zawarta w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną (menedżera) działalności gospodarczej.

Spółka jest w tym przypadku płatnikiem podatku i ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, a więc pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ze środków menedżera składki na ubezpieczenia społeczne. Przy obliczaniu zaliczki płatnik stosuje zryczałtowane koszty uzyskania przychodu takie jak dla pracowników w wysokości 111,25 zł miesięcznie i nie więcej niż 1335,00 zł w skali roku. Stawka podatku wynosi 18 proc., ale na wniosek menedżera można zastosować wyższą stawkę, tj. 32 proc. Kwotę zaliczki płatnik przekazuje w terminie do 20. dnia następnego miesiąca do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki, a w terminie do 31 stycznia następnego roku płatnik sporządza i przekazuje do tego samego urzędu roczną deklarację PIT-4R. Do końca lutego następnego roku płatnik sporządza i przekazuje menedżerowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania menedżera informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11. Samo zarejestrowania przez menedżera własnej działalności gospodarczej, której zakres obejmuje świadczenie usług zarządzania, nie ma znaczenia dla możliwości zaliczenia osiągniętych przychodów na podstawie kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Takie stanowisko popiera dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 kwietnia 2016 r., nr IPPB1/4511367/162/MT, w której czytamy: „Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi w drodze umowy cywilnoprawnej zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją”.


Pozostało jeszcze 43% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane