Wynagrodzenia z tytułu udostępnienia amatorskich fotografii w internetowym banku zdjęć nie wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-37 – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.
Pytanie zadał fotograf amator, który chciał odpłatnie zamieszczać swoje zdjęcia w internetowych bankach fotografii. W zamian za udzielenie licencji na dalsze ich wykorzystanie dostawałby stosowne wynagrodzenie (zgodnie z regulaminem danego banku). Uważał, że będzie to przychód z majątkowych praw autorskich i powinien je wykazać w zeznaniu rocznym PIT-37 w jego części C.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się z mężczyzną tylko częściowo. Potwierdził, że będą to przychody z majątkowych praw autorskich, a podatek od nich powinien być obliczony według skali (18 i 32 proc.). Istotne jednak jest to, że mężczyzna będzie je otrzymywał bez pośrednictwa płatnika, czyli podmiotu zobowiązanego do obliczenia, pobrania i wpłacenia daniny. Dlatego – jak stwierdził dyrektor izby – niewłaściwy jest w tym wypadku formularz PIT-37.
Skoro podatnik sam musi się z rozliczyć z fiskusem, to będzie musiał wykazać zarobek w innym zeznaniu – PIT-36 – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 lutego 2016 r., nr IPTPB1/4511-689/15-4/ASZ.