Terminy na złożenie deklaracji podatkowych nie są jednolite. Podatnicy decydując się na jedną z form muszą pamiętać o ciążących na nich obowiązkach. Osoby, które nie rozliczają się na zasadach ogólnych mają mniej czasu na złożenie PIT-ów.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z możliwych form rozliczenia podatku, z której mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie wiodący sposób rozliczenia, dlatego to podatnik musi zadbać o zgłoszenie swojej woli do urzędu skarbowego. Obowiązek ten należy dokona na piśmie. Z uwagi na fakt, że zmiana formy opodatkowania jest niemożliwa w trakcie roku podatkowego należy przemyśleć podejmowaną decyzję.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów na wybranie formy opodatkowania podatnik ma czas:
- do 20 stycznia roku podatkowego
- do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym można dokonać wyboru formy opodatkowania — jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej
- przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie został dokonany we wniosku o wpis do CEIDG.


Osoby, które zdecydują się na taką formę opodatkowania będą musiały złożyć PIT 28.

Kto może złożyć PIT 28

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą to nie jedyne podmioty, które mogą swoje przychody ujawnić za pomocą wymienionego formularza. Druk przeznaczony jest także dla wspólników spółek cywilnych i jawnych, a także podatników rozliczających przychód z:
- najmu
- podnajmu
- dzierżawy
- poddzierżawy
- umów o podobnym charakterze.
Do kiedy złożyć PIT 28

Podatnicy, którzy wybrali opisywaną formę muszą pamiętać o różnicach względem ogólnych zaraz rozliczania PITów. Pierwszą i najważniejsza z nich jest czas. PIT 28 należy złożyć do 1 lutego 2016 r.

Zobowiązane są do tego jednak tylko te osoby, które:
- dopełniły obowiązków zgłoszeniowych
- poinformowały do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy podatników, którzy już kolejny rok korzystając z tej formy rozliczania podatku.

Ważne

Wypełniając PIT 28 można przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

By zrezygnować z tej formy opodatkowania należy swoją wolę wyrazić na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Deklaracji PIT 28 nie można składać razem z małżonkiem.