Koniec roku kalendarzowego to również zakończenie roku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby ułatwić rozliczenie z fiskusem do Dziennika Gazety Prawnej dołączony zostanie program do rozliczania PIT-ów za 2015 rok (DGP z płytą w kioskach 4 stycznia) oraz PIT 2015 - praktyczny poradnik dla podatnika (w kioskach 5 stycznia).

Koniec roku kalendarzowego to również zakończenie roku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że dla milionów Polaków – niezależnie od tego, czy uzyskali przychód w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej czy z innego tytułu – rozpocznie się czteromiesięczny okres na przygotowanie zeznania podatkowego za 2015 rok, które co do zasady należy złożyć do 30 kwietnia.

Jednak tym razem ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego przez podatników, którzy postanowili samodzielnie rozliczyć się z fiskusem i nie płacą ryczałtu od działalności gospodarczej, mija 2 maja 2016 r. (ze względu na to, że 30 kwietnia przypada na sobotę, spóźnialscy, którzy zechcą się rozliczyć na ostatnią chwilę, zyskują dodatkowe dwa dni).

Oczywiście ci, którzy w trakcie roku uzyskiwali przychody, otrzymując wynagrodzenia i inne świadczenia od pracodawcy, zleceniodawcy czy innego płatnika, muszą się wstrzymać z wypełnieniem zeznania podatkowego do momentu otrzymania informacji o wysokości uzyskanych przychodów, rozliczonych kosztach i pobranych zaliczkach. Dopiero bowiem po jej otrzymaniu mają możliwość sporządzenia zeznania podatkowego. Z kolei podatnicy, którzy osiągali dochody bez udziału płatnika i nie są w jakikolwiek sposób uzależnieni
od innych podmiotów, mogą złożyć zeznanie już nawet 1 stycznia (zakładając, że w dzień wolny od pracy zadziała system informatyczny Ministerstwa Finansów).

Zakończeniem roku, terminem do złożenia zeznania i przygotowaniem takiego rozliczenia nie muszą się przejmować podatnicy osiągający przychody/ dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany (chodzi oczywiście tutaj o podatników, za których ten podatek odprowadza płatnik, a nie płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) oraz ci, za których rozliczenia rocznego dokona płatnik. Jednak i takie osoby zachęcamy do pozostania z nami i lektury naszego opracowania, chociażby z tego powodu, że w niektórych przypadkach powinny one poinformować płatnika o tym, że chciałyby skorzystać z jego usług w tym zakresie, składając oświadczenie na druku PIT-12.

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach

W niniejszym poradniku przedstawione zostały informacje niezbędne do dokonania rozliczenia rocznego w PIT, zestaw zasad sporządzania rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który bez wątpienia ułatwi realizację tej powinności wobec fiskusa, a także przykładowe sytuacji, w których w trakcie roku mogli znaleźć się podatnicy, i teraz muszą uwzględnić ich skutki w rocznym PIT. Nie chodzi nam o to, by wskazać, co ująć w poszczególnych rubrykach zeznania, czy i jaki druk zastosować (chociaż i takie informacje uzyskują czytelnicy), ale przede wszystkim przedstawiamy, jak należy się przygotować do sporządzenia zeznania, jak skontrolować płatnika i co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z jego decyzjami w zakresie naszego podatku. W naszej pozycji znajdą państwo także informacje na temat skutków otrzymania wybranych nieodpłatnych świadczeń, o możliwościach rozliczenia kosztów uzyskania, przysługujących ulgach i odliczeniach oraz warunkach ich zastosowania.

Również podatnicy, którzy w trakcie roku nie korzystali z pomocy płatnika, dowiedzą się, jaki podatek muszą zapłacić, jak powinni rozliczyć zaliczki, które zapłacili lub powinni byli zapłacić w trakcie roku, i co zrobić, by ich rozliczenie było prawidłowe, a jednocześnie optymalne podatkowo. Przypominając o tym, że nie zawsze brak informacji podatkowej od płatnika czy innego podmiotu, który był zobowiązany ją przekazać, zwalnia nas z zapłaty podatku, instruujemy, jak się zachować w takiej sytuacji, tj. co zrobić, gdy wiemy, że w trakcie roku uzyskaliśmy przychód, ale nie możemy doczekać się na odpowiednią informację od świadczeniodawcy.

Radosław Kowalski