Kwotą wolną wolną od podatków określamy poziom dochodów, przy których podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzania na rzecz skarbu państwa podatku dochodowego.

Kiedy zatem będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy?

Od każdej nadwyżki naszych dochodów powyżej 3091 zł.

Kto jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego?

Podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej (Obecnie 18 proc. i 32 proc.) mogą korzystać z uprawnienia jakie daje kwota wolna od podatku. Takich praw nie mają natomiast podatnicy stosujący kartę podatkową, rozliczający się ryczałtowo czy liniowo.

Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku nie jest uzależnione od źródła przychodów. Muszą być one jednak rozliczane według skali podatkowej. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, którą rozliczają się według stawek 18 proc i 32 proc. również mogą skorzystać z odliczenia.

Co natomiast w sytuacji, gdy podatnik rozlicza się ryczałtowo lub liniowo oraz ma udokumentowane przychody rozliczane według skali podatkowej? Osoba taka ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, lecz tylko w stosunku do przychodów rozliczanych według skali.

Czy gdy zarobiliśmy 3091 zł lub mniej musimy składać zeznanie podatkowe?

Tak. Każdy podatnik niezależnie od uzyskiwanego dochodu jest zobowiązany złożyć deklarację PIT. Dopiero na podstawie rozliczenia okaże się, czy podatek zostanie zwrócony w całości.

Ile może wynieść maksymalny zwrot podatku?

Jeśli kwota pomniejszająca podatek dochodowy w ciągu roku nie jest odliczana na bieżąco, podczas rozliczenia PIT urząd skarbowy przy rocznych zarobkach 3091 zł może zwrócić nam nawet 556,02 zł.

Najwyższą kwotą wolną od podatku dochodowego (PIT) jest kwota 3091,49 zł, bo taki dochód zaokrągla się przed opodatkowaniem wg skali PIT do kwoty 3091 zł