Podatnicy o niewielkich dochodach oraz ci wychowujący dzieci muszą zwrócić uwagę na nowy druk dotyczący ulgi prorodzinnej. A ten, kto sprzedał mieszkanie, tak jak dotychczas wykaże przychód ze zbycia nieruchomości.

Ulga internetowa (formularz PIT-36, PIT-37 oraz załącznik PIT/O)

Wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowej poniesione przez podatnika w roku podatkowym mogą być odliczone od jego dochodu. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Odliczone mogą być kwoty faktycznie zapłacone, ale nie wyższe niż 760 zł w skali roku. Dowodem poniesienia wydatku są faktury czy rachunki.

Odliczone mogą być wydatki na użytkowanie internetu. Dochodu nie pomniejszają wydatki poniesione na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internetowej.

Na co zwrócić uwagę