Gra musi być nie tylko wyemitowana, lecz także zorganizowana przez środki masowego przekazu, żeby nagroda o wartości do 760 zł mogła być bez podatku – orzekł NSA.
Spór dotyczył interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł i nie ma związku z działalnością gospodarczą nagrodzonego.
Chodziło o bank, który chcąc wypromować swój wizerunek, postanowił organizować dla klientów różnego rodzaju konkursy. Informacje o nich miały być emitowane za pośrednictwem mediów: prasy, radia, telewizji oraz internetu, w tym także na stronie WWW banku.
Organizator uważał, że zwycięzcy nie będą musieli płacić podatku dochodowego od wygranych, bo ich wartość będzie mniejsza niż limit wynikający z przepisu. Nie miały mieć one również związku z działalnością gospodarczą nagrodzonych osób.
Bank argumentował, że z art. 21 ust. 1 pkt 68 nie wynika, by organizatorem konkursu i jego emitentem musiał być koniecznie podmiot działający w branży medialnej. Wystarczy, że wiadomość o konkursie zostanie nagłośniona w mediach – uważał. W przeciwnym razie zwolnienie ograniczałoby się wyłącznie do wąskiej grupy podmiotów – zauważył bank.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie był innego zdania. Stwierdził, że z przepisu jasno wynika, iż organizator konkursu musi działać w branży medialnej. Bank takiej działalności nie prowadzi i dlatego wygrane w jego konkursach nie są objęte zwolnieniem.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że z przepisu wynika jednoznacznie, iż zwolnienie dotyczy konkursów nie tylko emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, lecz także przez nie organizowanych. Zwolnienie ma zastosowanie, gdy oba te warunki są spełnione łącznie – orzekł WSA.
Tak samo uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Bogdan Lubiński wyjaśnił, że ustawa o PIT nie definiuje środków masowego przekazu, jednak nie jest to potrzebne dla prawidłowego odczytania zakresu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68. Przepis mówi bowiem wyraźnie o wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu – podkreślił NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 414/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia