Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 2015 r. Obecnie ustawa o PIT jednoznacznie wskazuje, że wynagrodzenie otrzymywane za ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione z podatku (nowy art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT). Co ważne, przepis ma zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Przed 2015 r. ustawa o PIT przewidywała tylko zwolnienie dla odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (art. 21 ust. 1 pkt 120). Wynikało to z przeoczenia popełnionego w sierpniu 2008 r., kiedy to wprowadzono do kodeksu cywilnego służebność przesyłu (wcześniej można ją było ustanowić jako szczególny rodzaj służebności gruntowej). W 2008 r. nie zadbano o to, aby w ustawie o PIT zamieścić odpowiednie zwolnienie podatkowe dla wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu.

Stąd właśnie wziął się spór podatnika z fiskusem, rozstrzygnięty przez warszawski sąd. Podatnik uważał, że nie musi płacić podatku od wynagrodzenia, które otrzymywał za zgodę na ustanowienie na swoim gruncie służebności przesyłu. Wskazywał, że kodeks cywilny nakazuje stosować do służebności przesyłu odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Wywodzi się to stąd, że zarówno one (art. 285 k.c.), jak i służebność przesyłu (art. 305 k.c) polegają na obciążeniu nieruchomości gruntowej prawem przysługującym osobie trzeciej.

Podatnik powoływał się także na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjny z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2131/11) i 1 czerwca 2011 r. (sygn. akt II FSK 88/10).

Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Powołując się na zasadę ścisłej interpretacji ulg i zwolnień podatkowych, stwierdził, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 nie odwołuje się do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby było ono zwolnione z podatku, to stosowna regulacja znalazłaby się również w ustawie o PIT, równolegle ze zmianami w kodeksie cywilnym – stwierdził dyrektor (interpretacja nr IPTPB2/415-15/14-2/TS).

WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi. Wskazał, że służebność przesyłu to stosunkowo nowa instytucja prawa cywilnego, ale jej konstrukcja jest bardzo zbliżona do służebności gruntowej, ponieważ się z niej wywodzi. Powinna być więc utożsamiana z nią i tak samo podlegać zwolnieniu z PIT.

Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 27 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1985/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia