Spór między żołnierzem a organami podatkowymi dotyczył art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, finansowane ze środków bud- żetu państwa.
Organy podatkowe odmówiły żołnierzowi tej preferencji. Twierdziły, że z żadnych przepisów nie wynika, by Wojskowa Agencja Mieszkaniowa była agencją rządową. Natomiast agencją wykonawczą stała się dopiero od 1 stycznia 2012 r. Dlatego nie można było zastosować tego zwolnienia dla kwot wypłaconych wcześniej.