Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują 1 proc. podatku OPP, jeżeli taka kwota wynika z zeznania złożonego w terminie albo z korekty dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem jest zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego. Rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 nie muszą się martwić o 1 proc. podatku. Jeżeli nie złożą tych zeznań w terminie, zeznanie przygotowane przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznane za wysłane 30 kwietnia. Będzie w nim podana OPP wybrana rok wcześniej. Jeżeli podatnik będzie chciał ją zmienić, ma czas do końca czerwca na złożenie korekty i zmianę organizacji.
Inaczej jest w przypadku PIT-36, które skarbówka sporządza tylko podatnikom niebędącym przedsiębiorcami. Wypełniony formularz trzeba zaakceptować albo złożyć zeznanie samodzielnie. Nie stanie się to automatycznie. Trzeba więc pilnować terminu złożenia zeznania.