To oznacza, że księgowi mogą w końcu rozliczyć w systemie e-Deklaracje podatek dochodowy za 2020 r. u przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku płacili podatek liniowy. W poprzednich latach też zdarzały się opóźnienia, ale nigdy nie były one aż tak duże.
Przypomnijmy, że dopiero dwa tygodnie temu, 12 marca br., Ministerstwo Finansów opublikowało aktualny wzór zeznania PIT-36.
Reklama
Nadal natomiast nie zostały udostępnione w systemie e-Deklaracje aktualne wzory formularzy do rozliczenia się z PIT za 2020 r. przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku (tj. PIT-36S i PIT-36LS).

Reklama
Ciągle też nie ma rozporządzeń, które mają wydłużyć o trzy miesiące terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz na złożenie CIT-8 i CIT-8AB. Formalnie na przygotowanie i podpisanie tych dokumentów został niecały tydzień.
Rozliczenie przedsiębiorców
Co prawda Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała i udostępniła 15 lutego br. gotowe zeznania PIT-36 w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie dotyczy to przedsiębiorców. Ci, nie mogą liczyć na taką pomoc ani w tym roku, ani w przyszłości (pisaliśmy o tym w artykule „Przedsiębiorcy definitywnie wykluczeni z Twojego e-PIT; DGP nr 28/2021).
Dlatego tak ważny jest dla nich druk elektroniczny w systemie e-Deklaracje.
Nadal oczywiście istnieje możliwość przesłania rozliczenia papierowo. Jest to jednak bardziej kłopotliwe, bo nie można liczyć na automatyczną weryfikację błędów. Ponadto trzeba dłużej czekać na zwrot ewentualnej nadpłaty. Jeżeli podatnik wyśle zeznanie w formie papierowej, skarbówka ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty. Nadpłacone pieniądze można odzyskać w ciągu 45 dni, tylko jeżeli zeznanie zostanie przesłane elektronicznie.
Terminy sprawozdań…
Nadal w niepewności pozostają księgowi, którzy sporządzają sprawozdania finansowe i zeznania CIT-8 oraz CIT-8AB. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprawdzie ostatnio, że przesunie termin sporządzania sprawozdań, ale projekt rozporządzenia w tej sprawie jest dopiero na etapie rozpatrywania przez komisję prawniczą.
Co więcej, na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego nadal znajduje się projekt, który przewiduje przesunięcie (o miesiąc) jedynie terminów sprawozdawczych dla organizacji non profit. Tymczasem – przypomnijmy – w poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie komunikat, w którym poinformowało, że przedłuży terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:
  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non profit ‒ o trzy miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych ‒ o miesiąc.
Pisaliśmy o tym w artykule „Terminy sprawozdawcze przesunięte dla wszystkich” (DGP nr 56/2021). Nie zostało to jednak jeszcze uwzględnione w projekcie opublikowanym na stronie RCL.
…i zeznań CIT
Na podpis ministra i publikację czeka też projekt rozporządzenia zakładający przesunięcie do 30 czerwca 2021 r. terminu na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz na zapłatę podatku za 2020 r. Ma to dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy skończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
Przypomnijmy, że analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Wczoraj nowelizacja tą zajmował się Senat. ©℗