Jakie stawki karty podatkowej obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Kto może korzystać z tej formy opodatkowania.

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to bodaj najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy świadczący określone usługi, m.in. rzemieślnicze, gastronomiczne, medyczne, edukacyjne i związane z drobnym handlem. Nie dotyczy ich obowiązek prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych (składają jednak deklarację PIT-16A) oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, są natomiast zobligowani do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur oraz przechowywania ich kopi przez pięć lat.

Kwota podatku w przypadku karty jest stała, miesięczne stawki dla każdego przedsiębiorcy ustala naczelnik urzędu skarbowego na podstawie obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stawka zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a zazwyczaj także od wielkość miejscowości, w której przedsiębiorca świadczy usługi.

Karta podatkowa. Jakie są stawki na 2021 r.?

Stawki karty podatkowej na 2021 r. zostały określone w obwieszczeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 r. Regułą jest podwyżka dla wszystkich branż, ich średnia wysokość to ok. 3,6 proc. I tak np. zegarmistrz z miejscowości do 5 tys. mieszkańców pracujący samodzielnie płacił dotąd 190 zł miesięcznie, a zapłaci 196 zł. W miejscowości o liczbie mieszkańców od 5 tys. do 50 tys. stawka dla tej profesji wzrośnie z 231 zł do 239 zł, a w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców – z 257 zł do 266 zł.

W przypadku ślusarzy zatrudniających jedną osobę stawki wzrosną odpowiednio z 669 zł do 693 zł, z 723 zł do 749 zł oraz z 835 zł do 865 zł. Przedsiębiorca zajmujący się naprawą i konserwacją antyków oraz przedmiotów artystycznych, który zatrudnia trzech pracowników, płaci do tej pory 770 zł, 901 zł lub 1010 zł, od Nowego Roku zapłaci zaś 797 zł, 933 zł lub 1046 zł.

W przypadku gastronomii (bez sprzedaży alkoholu) stawka nie zależy od liczby mieszkańców danej miejscowości. Jeśli ktoś w tej branży nie zatrudnia nikogo, w 2020 r. płacił od 427 zł do 599 zł, a w 2021 r. zapłaci od 442 zł do 620 zł. W przypadku zatrudniania czterech pracowników – to najwyższy pułap pozwalający na rozliczanie się kartą podatkową – stawki wzrosną z przedziału 1152-1414 zł do przedziału 1193-1464 zł.

Karta podatkowa. Korzystne zmiany w 2021 r.

Są też korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Jedna z nich dotyczy przepisu, zgodnie z którym nie może korzystać z karty podatkowej ten, którego małżonek prowadzi działalność w tym samym zakresie. Od 1 stycznia 2021 r. przepis będzie dotyczył tylko działalności gospodarczej małżonka opodatkowanej na zasadach ogólnych lub ryczałtem. „Tym samym, nie będzie stanowiło przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzystał będzie z tej formy opodatkowania” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustaw podatkowych, która przeszła już całą ścieżkę legislacyjną i została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Druga korzystana zmiana to dopuszczenie zwiększenia zatrudnienia bez utraty prawa do korzystania z karty podatkowej. Rozliczanie się w ten sposób jest dopuszczalne tylko w przypadku najmniejszych firm, które nie przekraczają określonej dla swojej branży liczby pracowników. Nowelizacja sprawia, że zwiększenie stanu zatrudnienia o trzech pracowników w latach 2021-2024 nie będzie wpływało na limit, a stawka podatku pozostanie niezmieniona. O zatrudnieniu trzeba jednak powiadomić w ciągu 7dni naczelnika urzędu skarbowego.