Wśród świadczeń pieniężnych, jakie mogą otrzymać pracownicy od zakładu pracy, oprócz wynagrodzenia i premii są różnego rodzaju świadczenia socjalne, w tym dopłaty do wypoczynku lub wypoczynku dzieci.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak jest opodatkowane w PIT dofinansowanie ferii zimowych

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

• Dopłata pracodawcy do wypoczynku pracownika jest przychodem

• Podatek może nie wystąpić, jeśli dofinansowanie do wyjazdu lub wczasów pochodzi z funduszu socjalnego

• W całości zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą być dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników