Senatorowie będą dziś głosować nad poprawkami do nowelizacji ustawy o PIT m.in. likwidacją ulgi na internet. Zmiany te aprobuje Ministerstwo Finansów.
Poprawki zaproponowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Posłowie, uchwalając ustawę 12 października, opowiedzieli się za likwidacją ulgi internetowej. Jednak już następnego dnia minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że w Senacie zostanie podjęta próba jej częściowego przywrócenia. Tak też się stało.
Przewodniczący senackiej komisji Kazimierz Kleina zaproponował, aby prawo do ulgi (maksymalnie 760 zł rocznie odliczane od dochodu) zachowali ci podatnicy, którzy w latach 2005 – 2011 (tj. w okresie jej obowiązywania) nie korzystali z niej, w tym także ci, którzy po raz pierwszy uwzględnią ją w swoim rozliczeniu podatkowym za 2012 r. Podatnicy ci mieliby prawo do odliczenia w latach 2013 i 2014. Autorem tej poprawki jest senator Andżelika Możdżanowska (PSL).