Zakup złota dokonywany jest w celach inwestycyjnych stanowi podstawę opodatkowania zryczałtowanym 19-proc. PIT.
Podatnik sprzedał złoto lokacyjne (sztabki, monety). Od czasu zakupu złota minęło ponad 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Sprzedaż miała charakter prywatny i wykonana była na rzecz innej osoby fizycznej. Czy od dochodu uzyskanego z tej sprzedaży należy zapłacić podatek dochodowy?
Złoto jest rzeczą w rozumieniu art. 45 kodeksu cywilnego, więc przychody z jego odpłatnego zbycia zalicza się do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, obowiązek podatkowy z tego tytułu nie powstaje, jeżeli zbycie takie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej i odpłatne zbycie następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany rzeczy okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.