Wykup akcji przez spółkę w celu ich umorzenia skutkuje obowiązkiem rozliczenia podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.
Jeśli w 2011 r. spółki przeprowadziły transakcje umorzenia udziałów czy akcji, to wspólnicy będący osobami fizycznymi muszą rozliczyć się z otrzymanego wynagrodzenia z fiskusem. Taką transakcję muszą uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym PIT-38. To pierwszy raz, kiedy posiadacze akcji czy udziałów rozliczają tego rodzaju przychód samodzielnie w indywidualnej deklaracji. W zakresie przychodów powstałych przed 2011 rokiem takie transakcje, rozliczały spółki kapitałowe wypełniając funkcję płatnika podatku dochodowego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć umorzenie akcji w PIT-38
W pełnej wersji artykułu:
- Jak rozliczać umorzenie akcji
- Czy wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia
- Które przepisy znajdują zastosowanie przy rozliczeniu akcji
- Czym różni się umorzenie przymusowe od dobrowolnego
- Jak rozliczyć VAT