Przedsiębiorca będący na karcie podatkowej, który nie złożył w terminie informacji o zapłaconych składkach zdrowotnych, może być ukarany grzywną.
Podatnicy rozliczający drobną działalność usługowo-wytwórczą w formie karty podatkowej nie mają obowiązku składania tradycyjnego zeznania rocznego. Do końca stycznia musieli natomiast złożyć PIT-16A, tj. deklarację o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty w ubiegłym roku. Podatnicy mają wątpliwości, czy niezłożenie deklaracji wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową.
– Istotną cechą tej deklaracji jest to, że ma ona charakter informacyjny – zwraca uwagę Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii A. Ossowski.
W jej treści podatnik nie deklaruje zatem należności do zapłaty, a jedynie wskazuje na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne już zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku.
– Oznacza to, że niezłożenie takiej deklaracji nigdy nie będzie skutkować narażaniem podatku na uszczuplenie, skoro sama deklaracja ma na celu wyłącznie dostarczyć organowi podatkowemu wiedzę o zapłaconych i odliczonych składkach zdrowotnych – stwierdza Andrzej Ossowski.
Niemniej niezłożenie fiskusowi wymaganej przez przepisy podatkowe deklaracji stanowi podstawę do zastosowania art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Sikora i Wspólnicy, wyjaśnia, że zgodnie z tym przepisem podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Ekspert podkreśla, że niezłożenie deklaracji PIT-16A przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej nie powoduje natomiast utraty prawa do rozliczania się w tej formie.