PIT 2011: Aby złożyć -16 i PIT-28 wystarczy więc wypełnić druk interaktywny i podpisać go, stosując pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 r.
Dziś mija termin wyboru opodatkowania przychodów kartą podatkową. Podatnicy mogą to zrobić przez internet. W ten sposób mogą też przesłać zeznania ryczałtowcy.
Osoby wybierające zryczałtowane formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) nie muszą podpisywać formularzy PIT-16 oraz PIT-28 przesyłanych przez internet podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy więc wypełnić druk interaktywny i podpisać go, stosując pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 r.

791 tys. osób płaciło w 2010 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Mimo tych uproszczeń osoby wybierające kartę podatkową jako formę opodatkowania (PIT-16) oraz ryczałtowcy składający zeznanie roczne (PIT-28), które trzeba przesłać do urzędu skarbowego do 31 stycznia niechętnie wysyłają formularze przez internet. W zeszłym roku do fiskusa trafiło tylko 24 tys. e-PIT-28 oraz zaledwie 31 formularzy e-PIT-16.
Zdaniem Daniela Zagrodzkiego, starszego konsultanta w Deloitte, mała liczba osób korzystających z e-deklaracji przy działalności rozliczanej kartą czy ryczałtem wiąże się z faktem, że są to zazwyczaj osoby prowadzące działalność na mniejszą skalę i zatrudniające niewielu pracowników. Arkadiusz Kwieciński z biura rachunkowego ARCO, dodaje, że zryczałtowane formy opodatkowania wybierają najczęściej małe zakłady rzemieślnicze czy świadczący usługi budowlane.
– Przedsiębiorcy ci nie korzystają z narzędzi informatycznych przy prowadzeniu działalności. Rzadziej też korzystają z usług księgowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, które mogłyby złożyć zeznanie w imieniu podatnika – stwierdza Arkadiusz Kwieciński.
Daniel Zagrodzki przewiduje jednak, że wzrost popularności e-deklaracji wśród najmniejszych przedsiębiorców pojawi się wraz z rozwojem komunikacji elektronicznej z administracją publiczną.