PIT 2011: Aby złożyć -16 i PIT-28 wystarczy więc wypełnić druk interaktywny i podpisać go, stosując pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 r.
Dziś mija termin wyboru opodatkowania przychodów kartą podatkową. Podatnicy mogą to zrobić przez internet. W ten sposób mogą też przesłać zeznania ryczałtowcy.
Osoby wybierające zryczałtowane formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) nie muszą podpisywać formularzy PIT-16 oraz PIT-28 przesyłanych przez internet podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy więc wypełnić druk interaktywny i podpisać go, stosując pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 r.