Podatnicy uzyskujący dochody z niektórych rodzajów działalności rolniczej muszą do 30 listopada złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 r. PIT-6 lub PIT-6L.
Wynika to z tego, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (np. uprawy szklarniowe, hodowla drobiu) rozliczają podatek z zastosowaniem norm szacunkowych.
– Na podstawie deklaracji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości zaliczek na podatek dochodowy – mówi Wojciech Kaczmara, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand.