W rocznym PIT nie trzeba wykazywać stypendiów od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i samorządów, których łączna suma nie przekroczyła 3,8 tys. zł.
Zbliża się koniec roku, więc uczniowie i studenci, który uzyskiwali w ciągu roku stypendia od gmin, stowarzyszeń czy fundacji, mogą podsumować otrzymywane świadczenia. Jest to istotne, gdyż stypendysta nie musi wykazywać takich stypendiów w rocznym PIT, jeśli okaże się, że ich łączna kwota nie przekroczyła rocznego limitu zwolnienia podatkowego w wysokości 3,8 tys. zł.

Podatek z tytułu uzyskanych stypendiów w części nieobjętej zwolnieniem należy rozliczyć, dokonując wpłaty najpóźniej w terminie złożenia rocznego PIT

Piotr Chróścicki, ekspert podatkowy w ECDDP, przypomina, że 1 stycznia 2011 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania limitowanego zwolnienia w związku z otrzymaniem stypendium, regulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Obejmuje ono stypendia przyznawane przez samorządy oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
– Zamiast limitu miesięcznego dla takich stypendiów wynoszącego 380 zł wprowadzono limit roczny kwoty zwolnionej z opodatkowania, obecnie wynosi on 3,8 tys. zł – mówi Piotr Chróścicki.
Ponadto dla celów korzystania ze zwolnienia stypendysta nie musiał składać płatnikowi stypendium oświadczenia, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu.
– Płatnik, dokonujący wypłaty stypendium od nadwyżki przekraczającej roczną kwotę 3,8 tys. zł, powinien pobrać zaliczkę na PIT – zwraca uwagę ekspert z ECDDP.
Zdaniem naszego rozmówcy zarówno wartość stypendium zwolnioną z opodatkowania, jak i opodatkowaną należy wykazać w informacji PIT-8C, którą stypendysta powinien otrzymać od płatnika.
– Ewentualny dochód do opodatkowania z tytułu stypendium, tj. nadwyżka ponad kwotę limitu, powinien zostać wykazany przez stypendystę w odpowiednim zeznaniu rocznym, czyli PIT-37 lub PIT-36 – tłumaczy Piotr Chróścicki.
Jeżeli podatnik otrzyma limitowane stypendia z dwóch różnych źródeł, od których płatnicy nie pobrali zaliczek na podatek dochodowy, wówczas powinien upewnić się, czy łączna roczna wartość tych dwóch stypendiów mieści się limicie. Jeżeli limit zostanie przekroczony, to stypendysta w zeznaniu rocznym wykaże nadwyżkę i jako kwotę pobranych zaliczek poda zero złotych.