W rocznym PIT nie trzeba wykazywać stypendiów od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i samorządów, których łączna suma nie przekroczyła 3,8 tys. zł.
Zbliża się koniec roku, więc uczniowie i studenci, który uzyskiwali w ciągu roku stypendia od gmin, stowarzyszeń czy fundacji, mogą podsumować otrzymywane świadczenia. Jest to istotne, gdyż stypendysta nie musi wykazywać takich stypendiów w rocznym PIT, jeśli okaże się, że ich łączna kwota nie przekroczyła rocznego limitu zwolnienia podatkowego w wysokości 3,8 tys. zł.

Podatek z tytułu uzyskanych stypendiów w części nieobjętej zwolnieniem należy rozliczyć, dokonując wpłaty najpóźniej w terminie złożenia rocznego PIT