Zarówno zakup komórki przynależącej do mieszkania, jak i remont garażu pozwalają na skorzystanie z ulgi w PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to podatniczka, która sprzedała odziedziczoną po rodzicach działkę z domem przed upływem pięciu lat od otrzymania spadku. Pieniądze z tej sprzedaży wydała na zakup mieszkania w stanie deweloperskim wraz z przynależną do niego komórką lokatorską. Oprócz tego poniosła koszty zainstalowania specjalnej antresoli do wyłącznego korzystania w garażu podziemnym, będącym częścią wspólną nieruchomości.
Chciała się upewnić, że koszt zakupu komórki lokatorskiej oraz wykonania antresoli są również wydatkami na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Zatem i w tym zakresie dochód ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wskazał, że ustawa o PIT nie definiuje pojęcia lokalu mieszkalnego, należy więc odwołać się do definicji zawartej w ustawie o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.). Wynika z niej, że samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Dodał, że piwnica, strych, komórka, garaż są pomieszczeniami przynależnymi, więc ich zakup stanowi wydatek na cele mieszkaniowe.
Potwierdził także, że takimi wydatkiem są koszty budowy antresoli w garażu. Prace te, zdaniem dyrektora KIS, należy zakwalifikować do wydatków na remont, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT.
Dodajmy, że gdyby analogiczna sytuacja miała miejsce obecnie, to podatniczka nie musiałaby obawiać się podatku od dochodu ze sprzedaży przed upływem pięciu lat od odziedziczenia. Od 2019 r. bowiem ów pięcioletni okres, po upływie którego spadkobierca może sprzedać nieruchomość bez PIT, jest liczony już od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od daty otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.533.2020.2.MM