Podatnicy, którym w 2019 r. banki umorzyły kredyt mieszkaniowy lub naliczyły ujemne oprocentowanie, nie muszą odprowadzać podatku od tego przychodu.
Minister finansów podpisał 27 marca 2020 r. długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 548.
Preferencja dotyczy umorzonych kwot kapitału, odsetek i prowizji, a także ujemnego oprocentowania. Ma zastosowanie do kredytów zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe.
Reklama
O problemie kredytobiorców pisaliśmy w artykule „Minister zwleka, kredytobiorcy znaleźli się w potrzasku” (DGP nr 45/2020). Zasadą jest bowiem, jeżeli bank umarza kredyt lub nalicza ujemne oprocentowanie, to u kredytobiorcy powstaje przychód, który podlega opodatkowaniu. Przez wiele lat nie trzeba było jednak płacić podatku, bo minister finansów wydawał rozporządzenia o zaniechaniu poboru PIT.
W tym roku minister bardzo długo zwlekał. W efekcie banki musiały wykazać ten przychód w informacjach PIT-11 za 2019 r. i przesłać je fiskusowi oraz podatnikom.
Podpisane w końcu rozporządzanie oznacza, że kredytobiorcy nie muszą uwzględniać tego przychodu w zeznaniu PIT za 2019 r. Ci, którzy już rozliczyli się z podatku za ubiegły rok i wykazali przychód na podstawie informacji z banku, powinni teraz złożyć korektę.
Natomiast podatnicy, którzy chcą skorzystać z usługi Twój e-PIT, muszą pamiętać, że rozliczenie sporządzone przez skarbówkę zawiera dane z PIT-11 przesłanego przez bank. Zanim więc je zaakceptują, powinni je skorygować i odjąć przychód wykazany przez bank w informacji PIT-11.
Nie należy liczyć na korektę PIT-11 z banku. Instytucje finansowe nie mają obowiązku jej sporządzania, co potwierdził wiceminister finansów Jan Sarnowski w piśmie z 21 stycznia 2020 r. skierowanym do Związku Banków Polskich (nr DD3.8223.4.2020).