Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, które odraczają udostępnienie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wstępnie wypełnionych zeznań przez przedsiębiorstwa w spadku oraz prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Uruchomienie usługi polegającej na wypełnieniu deklaracji podatkowej przez Krajową Administrację Skarbową, przewidziane w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2126) miało przebiegać dwuetapowo. Realizacja drugiego etapu miała nastąpić od rozliczenia podatku za rok 2019 i dotyczyć podatników zobowiązanych do składania formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS, podano w informacji.

ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz

W ocenie resortu finansów dochowanie tego terminu nie jest możliwe, dlatego nowelizacją z 9 stycznia 2020 roku zawężono zakres usługi. Nie będzie ona miała zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. W zakresie mniejszym niż pierwotnie przyjęto udostępnieniu ulegną również deklaracje PIT-28 i PIT-36. KAS nie udostępni bowiem formularzy podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Przepisy nowelizacji mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie 15 lutego 2020 r.

Reklama