Do końca stycznia 2020 r. pracodawcy muszą poinformować skarbówkę o dochodach wypłacanych w ubiegłym roku pracownikom, wysyłając w tym celu formularz PIT-11. Uwaga, można złożyć tylko druk w najnowszej w wersji 25.

PIT-11 musi wypełniać każdy, kto w 2019 r. wypłacał osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, ale też np. umów zlecenia i o dzieło oraz praw autorskich. Druk wysyła się:

  • urzędowi skarbowemu - do końca stycznia;
  • pracownikowi - do końca lutego (w tym roku de facto do 2 marca, ostatni dzień lutego wypada bowiem w sobotę).

ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe

Również do końca stycznia skarbówce należy złożyć PIT-4R, czyli zbiorcze deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jeśli ktoś wypłacał środki opodatkowane ryczałtem (np. nagrody, odszkodowania, świadczenia dla byłych pracowników na rencie lub emeryturze), musi ponadto wysłać PIT-8AR. Formularze PIT-4R i PIT-8AR składa się tylko fiskusowi, nie trzeba ich wysyłać osobom fizycznym.

Formularze do skarbówki wysyła się wyłącznie elektronicznie. Można to zrobić za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl), systemu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Jeśli płatnik jest osobą fizyczną, nie musi korzystać z kwalifikowanego e-podpisu.

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że do końca stycznia br. PIT-11 można składać tylko w najnowszej wersji 25. Ma to zapobiec przesyłaniu starych formularzy, które nie pozwalają rozliczyć tzw. ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku osób do 26. roku życia.

Interaktywny formularz w aktualnie obowiązującej wersji jest dostępny na stronie podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji znajduje się na dole formularza – w prawym rogu na stronach nieparzystych i w lewym rogu na stronach parzystych.

Po 31 stycznia znów będzie można składać PIT-11 w starej wersji, ale tylko w celu dokonania korekty za poprzednie lata.

Przy przekazywaniu PIT-11 pracownikowi forma elektroniczna nie jest wymagana. Formularz można wręczyć podwładnemu osobiście lub wysłać tradycyjną pocztą. Wiele zwłaszcza dużych firm umieszcza wypełnione PIT-y na elektronicznych platformach firmowych do kontaktu z pracownikami. Aktualnie organy skarbowe stoją na stanowisku, że jest to dopuszczalne, ale tylko za zgodą pracownika.