Dzięki nowej usłudze Ministerstwa Finansów podatnicy składający formularze PIT-37 i PIT-38 nie muszą martwić się o rozliczenie ze skarbówką. Urzędnicy przygotowali i udostępnili podatnikom uzupełnione zeznania za 2018 rok. Jeśli zatem podatnik nie sprawdzi swojego formularza, skarbówka i tak potraktuje to jako jego akceptację. Są jednak powody, dla których warto zajrzeć do deklaracji.
Usługa Twój e-PIT / Inne

Z usługi resortu finansów skorzystają podatnicy otrzymujący przychody od płatnika. Chodzi o zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. Mowa tu także o podatnikach rozliczających PIT-37, którzy uzyskali przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych. Z usługi skorzystają też osoby składające PIT-38. Jest to deklaracja przeznaczona dla tych, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Reklama

Aby sprawdzić uzupełnioną deklarację, należy zalogować się na stronie podatki.gov.pl. Dostęp do formularzy podatnik uzyska po uprzednim uzupełnieniu danych tj. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwota przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017 oraz kwota przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018. By zalogować się do portalu, można skorzystać także z profilu zaufanego. Udostępnione przez KAS zeznanie podatnik będzie mógł zaakceptować, odrzucić, wprowadzić poprawki, lub nie zrobić nic – co traktowane będzie jako akceptacja zeznania.

Dlaczego warto sprawdzić zeznanie podatkowe?

Informacje, które są zawarte w uzupełnionych formularzach to: dochód, kwota nadpłaty/do zapłaty oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego, a także numer rachunku bankowego. Nie zawsze dane dotyczące preferencji okażą się aktualne. Może zdarzyć się bowiem, że podatnik uzyskał prawo do danej ulgi w 2018 roku i dopiero w tegorocznym rozliczeniu może odliczyć od dochodu lub przychodu konkretne wydatki. Dlatego też tak istotne jest, by sprawdzić uzupełnioną deklarację i ewentualnie skorygować lub uaktualnić dane.

Innym powodem do zalogowania się na portalu jest 1 proc. podatku przekazywany organizacji pożytku publicznego. Jeśli podatnik nie sprawdzi deklaracji, skarbówka automatycznie przekaże jeden procent podatku na cel wskazany w zeszłorocznym rozliczeniu tj. za 2018 rok. Zalogowanie się do systemu jest koniecznie także wtedy, gdy po raz pierwszy chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Wówczas wystarczy, że do usługi Twój e-PIT zaloguje się jeden z małżonków i wybierze odpowiednią opcję. W takiej sytuacji drugi małżonek nie musi się logować, by odrzucić zeznanie przygotowane mu przez KAS. Zeznanie udostępnione przez usługę Twój e-PIT dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowane.

Co istotne, korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik nadal ma możliwość wyboru każdej innej formy złożenia swojego zeznania podatkowego. Może złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej, bądź też skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT. Musi jednak liczyć się z tym, że elektroniczne przesłanie zeznania wiąże się z szybszym, bo 45 dniowym terminem zwrotu podatku.
Jeśli podatki zdecyduje się na inną formę niż Twój e-PIT nie musi tego zeznania w ramach usługi odrzucać. Dla skarbówki obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.