Znamy szczegóły rządowego programu „bez PIT dla młodych”. Pracownicy do 26 roku. życia nie będą musieli płacić podatku od osób fizycznych. Są jednak ograniczenia.
ikona lupy />
zmiany w pit / GazetaPrawna.pl

W 2020 roku pracownicy, którzy nie mają więcej niż 26 lat, otrzymają wyższy zwrot podatku z tytułu nowej ulgi w PIT. Ta obowiązywać będzie w stosunku do zarobków osiągniętych od października 2019 roku, jednak nie wyższych niż 42 764 zł rocznie. Kwota ta definiuje zarazem nowy, trzeci próg podatkowy, na którym skorzystają wszyscy podatnicy.

Dla kogo nowa ulga w PIT?

Ministerstwo Finansów szacuje, że z preferencji skorzysta nawet 1,5 mln podatników. Chodzi o osoby, które osiągnęły przychód ze stosunku pracy i nie ukończyły 26. roku życia. Program nie uwzględnia zatem podatników pracujących na własny rachunek.

Ile można zaoszczędzić?

Zwolnione z podatku dochodowego będą zarobki nieprzekraczające kwoty 42 764 zł rocznie. Podatnik, który chciałby zastosować ulgę musi zsumować przychody ze wszystkich źródeł, powyższy próg jest stały bez względu na liczbę etatów czy zleceń. Nadwyżka, czyli kwota przekraczająca tę kwotę będzie opodatkowana zgodnie ze skalą podatkową. Oznacza to, że kwota przekraczająca 42 764 zł, a nie większa niż 85 528 zł, będzie opodatkowana stawką 18 proc. Nadwyżka od kwoty 85 528 zł będzie już opodatkowana stawką 32 proc.

Zerowy PIT pozwoli zaoszczędzić 1592 zł w skali roku w przypadku minimalnego wynagrodzenia tj. 2250 zł brutto. Największe oszczędności zyskają podatnicy osiągający maksymalny dochód uprawniający do preferencji tj. 3563,67 zł brutto miesięcznie. W skali roku w ich kieszeniach zostanie nawet 2986 zł więcej niż dotychczas.

Mniejszy PIT bez względu na wiek, czyli trzeci próg podatkowy

Rząd zadbał też o podatników, którzy nie spełniają warunków uprawniających do całkowitego zwalniania z PIT tj. albo zarabiają więcej niż 42,7 tys. rocznie, albo mają więcej niż 26 lat. Na wprowadzeniu nowego progu podatkowego – 17 proc. stawki PIT, zyskają wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Wówczas podatnicy, pod warunkiem rozliczania się zgodnie ze skalą podatkową, mogą zastosować preferencyjną stawkę. W konsekwencji, jeśli ich dochód nie przekroczy 42,7 tys. brutto rocznie, będą mogli zastosować 17 proc. stawkę. Analogicznie, nadwyżka powyżej tej kwoty opodatkowana będzie 18 proc. stawką, zaś powyżej ostatnie progu podatkowego -32 proc. stawką. Nowa, 17 proc. stawka ma dotyczyć podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej, a także z emerytur i praw majątkowych.

Ważne: Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT. Odliczenia składek na ZUS i NFZ będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.

Nowa skala podatkowa

Podstawa opodatkowania Podatek
Ponad Do
42 764 17 proc.
42 764 85 528 7269, 88 gr + 18 proc. nadwyżki ponad 42 764 zł minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 967, 40 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Kiedy zmiany w PIT wejdą w życie?

Wprowadzenie zerowej stawki PIT dla młodych planowane jest na 1 października 2019 roku. Nowa stawka będzie miała zatem zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego momentu. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w 2019 r. płatnik będzie obliczać i wpłacać zaliczki bez stosowania zwolnienia (od października do grudnia). Natomiast podatnik w zeznaniu rocznym za 2019 r. otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 r. Limit stosowania ulgi w 2019 r. to 10 691 zł (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Dla pozostałych podatników, niższa, 17 proc. stawka PIT uwzględniona będzie dopiero w rozliczenie w 2021 roku w stosunku do przychodów od 1 stycznia 2020 roku.