Wprawdzie zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej ustawa o PIT) weszły w życie 1 stycznia 2018 r., ale można je zastosować już w rozliczeniu za 2017 r. Z preferencji mogą korzystać nie tylko same osoby niepełnosprawne, lecz także ci, którzy takie osoby mają na utrzymaniu.

Możliwość ta jest jednak ograniczona limitem dochodu podopiecznego. Ten natomiast zwiększył się z 9120 zł do 10 080 zł.

Inna korzystna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł. Dzięki nowelizacji takie koszty będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny. Dotychczas preferencja ta dotyczyła osób niewidomych lub niedowidzących zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Największa zmiana dotyczy jednak kosztów ponoszonych na wykorzystywanie auta. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Przy korzystaniu z ulgi nie będzie już miała znaczenia grupa inwalidztwa (dotychczas dotyczyła ona jedynie osób z I i II grupą niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia). Wydatki na auto może zatem odliczyć każdy, kto ma orzeczoną niepełnosprawność, lub jego opiekun. Nie trzeba też wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU!

CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA LUB NA eDGP.

W PONIEDZIAŁEK, 5 MARCA, SPECJALNY DODATEK PT. ROZLICZAMY ULGĘ REHABILITACYJNĄ ZA 2017 ROK

A w nim:

  • Kto może skorzystać z preferencji
  • Od czego zależy rozliczenie podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną
  • Czego nie odliczymy
  • Jakie wydatki na remont domu obniżą podatek
  • Na jaki sprzęt przysługuje ulga

UWAGA! W dodatku również wyjaśnienia MF o wydatkach na samochód