Podatnik samotnie wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z przysługującej mu preferencji wspólnego rozliczenia podatku wraz z dzieckiem, a tym samym zaoszczędzić składając PIT za 2017 rok. Taka możliwość w niektórych przypadkach pozwala uniknąć 32 proc. stawki podatku.

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci dotyczy jedynie tych podatników, którzy są opiekunami prawnymi dziecka lub biologicznymi albo przysposabiającymi rodzicami. Preferencja adresowana jest do podatników niepozostających w związku małżeńskim, wdowców i osób, wobec których orzeczono separację. Ustawa o PIT przewiduje także możliwość skorzystania z tej formy rozliczenia także dla małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wówczas mowa bowiem o osobie samotnie wychowującej dziecko. Należy jednak pamiętać, że do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Rodzice żyjący w konkubinacie i razem wychowujący dziecko nie są osobami samotnie wychowującymi w świetle przepisów ustawy o PIT.

To nie wszystkie warunki

Sam fakt samotnego wychowywania dziecka nie uprawnia do skorzystania z preferencji. Ze wspólnego rozliczenia skorzysta podatnik, który w minionym roku podatkowym wychowywał małoletnie dziecko lub pobierał zasiłek, dodatek pielęgnacyjny czy rentę socjalną sprawując opiekę nad pełnoletnim. Ze wspólnego rozliczenia skorzysta też opiekun dziecka, które nie ukończyło jeszcze 25. Roku życia i jest uczniem lub studentem. Jeśli jednak dziecko osiągnęło dochód przekraczający kwotę wolną od podatku tj. 3089 złotych.

Forma opodatkowania

Z preferencji nie skorzystają liniowcy i ryczałtowcy. Chodzi o formę opodatkowania dochodów zarówno opiekuna, jak i dziecka. Zyskać mogą z kolei podatnicy, rozliczający się według skali podatkowej. W jaki sposób? Podatnik określony w zeznaniu podatkowym jako osoba samotnie wychowująca dziecko odprowadzi podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. Jeśli zatem dochody takiego podatnika przekroczyły kwotę 85 528 zł, to skorzystanie z preferencji pozwoli uniknąć opodatkowania zarobków według 32 proc. stawki. Obowiązującym progiem będzie wówczas stawka 18 proc.

Jeżeli rodzic złożył odrębne zeznanie (bez skorzystania z preferencyjnego opodatkowania), to do dnia, w którym upływa termin określony dla złożenia zeznania (co do zasady 30 kwietnia), może dokonać jego korekty, składając zeznanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko