Gdyby rodzicom pozwolić na wspólne rozliczanie się z dzieckiem jeszcze przed wyrokiem rozwodowym, podobne uprawnienie trzeba byłoby przyznać konkubentom – mówi wiceminister finansów Paweł Gruza.
Rzecznik praw obywatelskich postulował zmianę art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, który umożliwia wspólne rozliczenie z dzieckiem osobom samotnie wychowującym potomstwo. Małżonkowie mają do tego prawo dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie rozwodowej, separacyjnej bądź o pozbawienie praw rodzicielskich.
Według rzecznika należy to zmienić.
Wiceminister poinformował jednak, że resort finansów nie planuje nowelizacji w tym zakresie. Wyjaśnił, że art. 6 ust. 4 ustawy wymaga od podatników określonego stanu cywilnego i nie ma tu znaczenia oczekiwanie na prawomocne orzeczenie sądu. – Jest to konsekwencją wyjątkowego charakteru preferencji podatkowych, które są odstępstwem od zasady równości i powszechności opodatkowania – podkreślił Paweł Gruza.
Odniósł się też do argumentu RPO, że uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego trwa czasem nawet kilka lat i podatnicy nie mają na to wpływu.
Z przedstawionych przez wiceministra finansów statystyk resortu sprawiedliwości wynika, że część spraw rozwodowych i o separację faktycznie trwa nawet powyżej dwóch lat (patrz ramka). Paweł Gruza nie zgodził się jednak z tym, że przedłużające się postępowania to wyłącznie wina sądów. – Czas postępowań zależy przede wszystkim od aktywności samych stron, w tym przedstawiania dowodów i odwoływania się od wyroków – podkreślił.
Rozwody w Polsce
Rok Liczba spraw, które wpłynęły do sądów okręgowych Liczba spraw załatwionych Liczba spraw, które zostały na kolejny okres
o rozwód o separację o rozwód o separację o rozwód o separację
2015 82 887 3405 85 110 3456 43 912 1974
2016 85 615 3665 84 494 3385 45 220 2067
Czas trwania postępowania sądowego w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie do uprawomocnienia się sprawy o rozwód w I instancji
Czas trwania postępowania sądowego 2015 r. 2016 r.
rozwód separacja rozwód separacja
do 3 miesięcy 19 723 850 20 013 895
3 do 6 miesięcy 28 092 1048 29 368 1137
6 do 12 miesięcy 20 227 830 19 095 768
12 miesięcy do 2 lat 9870 524 9334 462
Powyżej 2 lat 2425 118 2331 120
Odpowiedź wiceministra finansów Pawła Gruzy z kwietnia 2017 r. na wystąpienie RPO, nr DD3.055.2.2017