Opinie sądowe w sprawach z udziałem dzieci będą jednym z tematów II Ogólnopolskiej Konferencji „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”.

Konferencja, która odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w Warszawie, została podzielona na trzy panele. Pierwszy z nich będzie poświęcony zagadnieniu opiniowania sądowego w sprawach z udziałem dzieci i istotnego znaczenia opinii sądowych dla rozstrzygnięcia w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, rodzinnych, rozwodowych i nieletnich.

Co bierze pod uwagę biegły badający dziecko?

W tej części wystąpienie „Organy ścigania wobec pokrzywdzonych dzieci a ocena opinii biegłych” wygłosi adwokat dr Katarzyna Gajowniczek–Pruszyńska. Sędzia Ewa Ważny oraz sędzia Aneta Szwedowska (należące do Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce) podejmą temat opinii biegłych w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich w praktyce orzeczniczej. Biegłe sądowe Paulina Wnukiewicz i Grażyna Helszer przybliżą dobre praktyki opiniowania sądowego w sprawach rodzinnych z perspektywy psychologa i pedagoga, zaś adwokat Małgorzata Tyszka–Hebda wygłosi wystąpienie pt. „Kwestionowanie opinii sądowych w sprawach rodzinnych i rozwodowych przez adwokata”.

- Dzięki udziałowi zarówno sędziów, biegłych sądowych jak i adwokatów zadamy i odpowiemy m.in. na takie ważne pytania jak: co dla sądu ma znaczenie, gdy zapoznaje się z opinią biegłych?; W jakich sytuacjach należy uzupełnić sporządzoną opinię?; Co bierze pod uwagę biegły badający dziecko?; W jaki sposób adwokat może skutecznie zakwestionować niekorzystną dla jego klienta opinię? – wylicza adwokat Dominika Tomaszewska z sekcja prawa rodzinnegoprzy Okręgowej Radzie Adwokackiejw Warszawie, która współorganizuje konferencję.

Zdrowie psychiczne dzieci – rola adwokata

Dwa kolejne panele będą dotyczyły zdrowia psychicznego dzieci – problematyka ta zostanie omówiona z perspektywy adwokata, jak i z pozycji interdyscyplinarnej.

- Udział prelegentów z całej Polski, takich jak sędziowie, adwokaci, psycholodzy, psychiatrzy, specjaliści OZSS, socjolodzy, kuratorzy sądowi czy przedstawiciele fundacji umożliwi szerokie spojrzenie na problematykę zdrowia psychicznego dzieci, począwszy od przyczyn rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci, możliwości przeciwdziałania im, działań zaradczych, poprzez zjawisko przemocy wobec dzieci i młodzieży, skończywszy na zapewnianiu dzieciom odpowiedniego wsparcia prawno-psychologicznego w przypadku takiej konieczności – zapowiada mec. Tomaszewska.

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej, 5 czerwca 2024 r. w Auli Starego BUW-u (Krakowskie Przedmieście 26/28) w Warszawie w godz. 9-15.30. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej.

Szczegółowy program: https://www.ora-warszawa.com.pl/wydarzenie/spp-konferencja-pt-adwokat-dla-rodziny-interdyscyplinarne-ujecie-dobra-dziecka/

Organizatorami są: Okręgowa Rada Adwokacka wraz z Sekcją Prawa Rodzinnego, Sekcją Praw Dziecka oraz Komisją ds. Sekcji Tematycznych działającymi przy ORA w Warszawie oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.