Komisja Europejska decyzję o wszczęciu przeciw Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych, podała Komisja.

Komisja Europejska decyzję o wszczęciu przeciw Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych, podała Komisja.

"Ograniczenia dotyczące reklamy usług prawnych utrudniają rozwój biznesu i pozyskiwanie klientów. Utrudniają one również rozwój reklamy w sieciach społecznościowych, utrudniając tym samym przejście do ery cyfrowej" - czytamy w komunikacie.

Komisja podkreśliła, że zakaz ten jest sprzeczny z dyrektywą usługową.

"Wykazano, że ograniczenie takich barier regulacyjnych w usługach świadczonych przez podmioty gospodarcze zwiększa konkurencję i dynamikę sektora, co prowadzi do efektywniejszej alokacji zasobów i niższych cen dla konsumentów" - czytamy dalej.

Oprócz Polski, decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja podjęła przeciw Malcie i Słowenii.

(ISBnews)