Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Kodeksu postępowania karnego i Prawa o prokuraturze. Przewiduje ona m.in. umożliwienie polskiej prokuraturze ścisłej współpracy z Prokuraturą Europejską i oddanie Prokuratorowi Krajowemu wyłącznej kompetencji do powoływania i dowoływania dyrektorów w PK i ich zastępców.

Jak przekazała w piątek prezydencka kancelaria na swej stronie, Andrzej Duda podpisał ustawę w czwartek. Zakłada ona m.in. umożliwienie polskiej prokuraturze ścisłej współpracy z Prokuraturą Europejską.

Nowelizacja włącza Prokuraturę Europejską "do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym" i ma umożliwić polskim prokuraturom i sądom wykonywanie jej wniosków; wprowadza też możliwość występowania przez polskie prokuratury i sądy do Prokuratury Europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją.

Ustawa wprowadza także zasadę, że "kontakt między polskimi jednostkami organizacyjnymi prokuratury a Prokuraturą Europejską, w tym wszelka korespondencja, przekazywanie informacji, nakazy, wnioski lub inne wystąpienia kierowane przez polskich prokuratorów do Prokuratury Europejskiej, będą odbywały się za pośrednictwem Prokuratury Krajowej".

"Jednocześnie wprowadza się obowiązek odmowy wykonania żądanej czynności lub udzielenia informacji, jeżeli żądana czynność lub udzielenie informacji byłyby sprzeczne z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszały suwerenność RP" - głosi uzasadnienie.

Prokuratura Europejska prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, zaś nie przystąpiło pięć - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Nowela zakłada też, że Prokurator Krajowy będzie miał wyłączną kompetencję do powoływania i dowoływania dyrektorów w PK i ich zastępców.

Nowela dodała do Prawa o prokuraturze przepis mówiący, że "powołanie i odwołanie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu lub biura Prokuratury Krajowej oraz naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych, jak również powierzenie pełnienia obowiązków w tym zakresie, należy do wyłącznej kompetencji Prokuratora Krajowego".(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

sdd/ mok/