W sobotę od godz. 10 do godz. 16 notariusze będą zdalnie i bezpłatnie udzielać porad i informacji. To już 13. edycja Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku po raz pierwszy przewidziano możliwość uzyskania porady w jęz. ukraińskim.

Dzień Otwarty Notariatu - jak co roku - organizowany jest w ostatnią sobotę listopada. Hasło tegorocznej akcji brzmi: "Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu".

W tę sobotę notariusze będą udzielać bezpłatnych porad od godz. 10 do godz. 16. Porady będą udzielane za pośrednictwem komunikatorów i mediów społecznościowych w trakcie streamingu. Ponadto notariusze będą dyżurować pod telefonami w 11 największych miastach w kraju.

Porady dla obywateli Ukrainy

Oddzielny numer telefonu i kontakt za pośrednictwem tłumaczy w tej edycji akcji przewidziano dla obywateli Ukrainy. "Rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach dokonują czynności w kancelariach notarialnych w Polsce, to główny powód zorganizowania w tym roku Dnia Otwartego Notariatu po ukraińsku" - przekazywała Krajowa Rada Notarialna.

Partnerem tej części akcji jest Ukraiński Dom w Warszawie - Fundacja "Nasz Wybór". Jak zapowiedziano, to właśnie w siedzibie tej organizacji notariusze będą udzielać informacji - na miejscu oraz telefonicznie.

W ramach akcji możliwy będzie także kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego, którzy będą odpowiadać na pytania w sprawach finansów osobistych i ubezpieczeń. "Dyżur będą pełnić również eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi" - zapowiedziała KRN.

Dzień Otwarty Notariatu - dane kontaktowe

Spis wszystkich telefonów, pod które można dzwonić 26 listopada do notariuszy i ekspertów, udostępniono w zakładce "aktualności" na stronie Krajowej Rady Notarialnej - oraz na stronie akcji "Porozmawiaj z notariuszem".

Jak wskazuje KRN, akcja jest "okazją, by przypomnieć, że katalog umów i czynności notarialnych jest bardzo szeroki i dalece wykracza poza czynności, które są powszechnie kojarzone z notariatem, jak umowy kupna i sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa". "Mieszczą się w nim także takie czynności jak małżeńskie umowy majątkowe ustanawiające rozdzielność majątkową, umowa o podział majątku wspólnego pozwalająca uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo trudnego dla małżonków lub byłych małżonków postępowania przed sądem czy czynności związane z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej" - wskazano.

Dzień Otwarty Notariatu w formule zdalnej

"Formę zdalną akcji po raz pierwszy wymusiła w 2020 r. pandemia. Okazało się jednak, że w ten sposób, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, dotarła ona do większej liczby zainteresowanych" - powiedziała PAP ogólnopolska koordynatorka Dnia Otwartego Notariatu not. Małgorzata Muszalska.

Jak jednak zastrzegła, w kolejnych edycjach akcji rozważany jest częściowy powrót do kontaktu bezpośredniego z zainteresowanymi. "Myślimy o formie hybrydowej. Niewątpliwie podczas kontaktu bezpośredniego istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami, które ewentualnie przynosi osoba potrzebująca porady" - zaznaczyła Muszalska. Podkreśliła jednak, że nie będzie rezygnacji ze zdalnych form kontaktu.

Podczas zeszłorocznego Dnia Otwartego Notariatu blisko 300 notariuszy udzieliło około 4 tys. informacji prawnych. Ponadto ponad 1 tys. 200 zapytań przekazano drogą internetową w czasie zorganizowanego czatu.

Idea dnia otwartego jest wzorowana na akcji prowadzonej we Francji. W Polsce notariusze przybliżali podczas poprzednich edycji m.in. kwestie dziedziczenia, sporządzania testamentów, zabezpieczania majątku, nieruchomości i ksiąg wieczystych oraz przekazywania majątku. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński