Pozytywny wynik egzaminu notarialnego, który odbył się w dniach 6-8 września 2022 r. uzyskało 210 osób; do egzaminu przystąpiło 427 osób, z czego 158 osób ukończyło aplikację notarialną w 2022 r. - poinformowało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości.

"Pozytywny wynik uzyskało 210 osób, co stanowi ok. 49 proc. zdających. Z 427 osób, które przystąpiły do egzaminu, 158 osób ukończyło aplikację notarialną w 2022 r. To ok. 37 proc. zdających. Pozostali to osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (165 osób) oraz uprawnieni do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji (104 osoby)" - przekazał w piątkowym komunikacie resort sprawiedliwości.

W komunikacie zwrócono uwagę, że "to zróżnicowanie ma odzwierciedlenie w wynikach egzaminu". "Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 64 proc., uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2022 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 47 proc. zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji notarialnej pozytywny wynik uzyskało ok. 31 proc. zdających" - podkreśla MS.

Resort informuje, że wszystkim, którzy zdali egzamin, minister sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, "zgodnie z art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie". "Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do ministra sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 tej ustawy" - podkreślono.

Jak dodano, "od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu zdający może odwołać się do komisji egzaminacyjnej II stopnia ds. odwołań od wyników egzaminu notarialnego przy ministrze sprawiedliwości". (PAP)

ero/ godl/